Selecteer een pagina

Op 24 januari 2023 is de raadscommissie “Bouwend en Bereikbaar Dordrecht” bijeen geweest in een meningsvormende vergadering. Eén van de onderwerpen was het initiatiefvoorstel van VSP en CDA met betrekking tot het realiseren van een Knarrenhof in Dordrecht. 

SLOW heeft voor deze vergadering spreekrecht aangevraagd. Het doel van SLOW was om dit voorstel te ondersteunen maar ook om de commissie duidelijk te maken dat er meer is dan alleen een Knarrenhof.   

Cees Onderwater heeft namens SLOW het woord gevoerd. Tijdens zijn betoog heeft hij duidelijk gemaakt dat er meer woonvormen zijn dan Knarrenhof en dat er een enorme behoefte bestaat aan ruimte waar ouderen woonvormen kunnen realiseren. Aan de gemeente wordt gevraagd daarvoor de regie te nemen.

Archieven