Selecteer een pagina

Om  binnen de vereniging duidelijke afspraken met elkaar te hanteren, hebben we een toewijzingsovereenkomst opgesteld. Hierin wordt de keuze van het appartement en de toewijzing door het bestuur aan het lid vastgelegd. Rechten en (betalings)verplichtingen staan beschreven.  Met de vijf huishoudens die momenteel lid zijn, hebben we de eerste overeenkomsten getekend en dit gevierd!

Archieven