Selecteer een pagina

Er is hard gewerkt in het eerste kwartaal van 2023. Op alle fronten. Naast de maandelijkse vergaderingen zijn de leden actief in diverse ‘kamers’.  De kamer Nieuwe Leden heeft informatiebijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd. De kamer Gewoon Gezellig komt met leuke ideeen.  De kamer Communicatie houdt lokale politieke ontwikkelingen in de gaten en zorgt voor publiciteit. Het bestuur heeft gewerkt aan een reserveringsovereenkomst met de projectontwikkelaar. De kamer Financiën is bezig met een toewijzingsovereenkomst waarin vastgelegd wordt dat de leden recht hebben op keuze en koop van een woning en een bedrag moeten inleggen. Kortom, we zijn er druk mee.

Een aantal leden gaat niet mee naar het project in Dubbeldam. Zij hebben hun formele lidmaatschap van de vereniging SLOW opgezegd en gaan als nieuwe initiatiefgroep verder zoeken naar een andere locatie. Beide groepen blijven wel samen optrekken. Sociale activiteiten, themabesprekingen en excursies doen we gezamenlijk. Zo bundelen we de krachten.

De leden die wél doorgaan in Dubbeldam laten binnenkort van zich horen met leuk nieuws!

Bij beide groepen zijn belangstellenden van harte welkom.

Archieven